1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa w sprawie dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Co to oznacza w przypadku rehabilitacji?

  • udzielenie świadczeń poza kolejką oczekujacych;
  • udzielania świadczeń w dniu zgłoszenia;
  • W przypadku, gdy udzielenie świadczeń nie może zostać zrealizowane w terminie zgłoszenia, wyznacza sie inny termin rownież  poza kolejką oczekujących.
  • rehabilitacja bez limitu – daje możliwość prowadzenia zindywidualizowanej rehabilitacji. Po zakończeniu rehabilitacji, pacjent może skorzystać z kolejnej rehabilitacji, po uprzedniej konsultacji z lekarzem i dostarczeniu odpowiedniego skierowania.

Informujemy, że All-med Rehabilitacja prowadzi kompleksową rehabilitację dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Termin oczekiwania na rehabilitację to maksymalnie 14 dni.

Zapraszamy zainteresowane osoby do zapisów.